Arrow
Arrow
Slider

Welkom  op de website van de Alpha-Cursus  Biddinghuizen

ALPHA CURSUS VAN START IN BIDDINGHUIZEN

 

Op 14 mei as gaat de eerste interkerkelijke Alpha Cursus in Biddinghuizen van start.
Deze succesvolle cursus, die wereldwijd al miljoenen mensen heeft geholpen in hun zoektocht naar God, wordt gegeven in het Koetshuis, Baan 33 in Biddinghuizen.
De avonden gaan in op vragen als: Bestaat God? Waarom doet God er niets aan? Waarom zou je bidden? Het centrale thema van de Alphacursus is: IS ER MEER?
Aan de hand van een korte presentatie, gesprekken in groepjes proberen we in 10 zondagavonden het antwoord te vinden op deze vragen.
We beginnen de avonden om 18.00 uur met een gezamenlijke maaltijd. Daarna de inleiding en de gesprekken in kleine groepen en ronden af om ca 20.30 uur

De eerste avond is een introductieavond waar we een overzicht van de opzet en inhoud van de cursus.
Deze kan vrijblijvend gevolgd worden. Er is geen cursusgeld, al kunt u vrijwillig bijdragen in de kosten.

Aanmelden ( ivm maaltijd) via alphabiddinghuizen@outlook.com of tel 0640074454

 

 

Alpha staat voor

A: Alle mensen zijn welkom!
Iedereen die meer willen weten van het christelijk geloof is welkom.

L: Leren en lachen.
Dingen ontdekken over het christelijke geloof en tegelijkertijd plezier hebben samen.

P: Pizza´s en Pasta.
Samen eten is een vast bestanddeel van elke avond en geeft de mensen de gelegenheid elkaar te leren kennen.

H: Helpen van elkaar.
Kleine groepen geven gelegenhied om door te praten over eigen vragen.

A: Alle vragen mogen gesteld worden.
Alpha is een plek waar geen enkele vraag als te simpel of als te bedreigend wordt gezien.

 

 

Logo Alpha

Meer info Alpha-cursus Nederland

Promo Aplha-cursus

Is er meer

geef je op